GHMT Online

KERPEN DATACOM GmbH

 

Kerpenlogo
KERPEN DATACOM GmbH
Zweifaller Str. 275-287
D-52224 Stolberg
» www.kerpen-data.com
a_pvpmain.jpg

 

Kupfer Produkte/
copper products
Zert./
cert.
Standard Art.Nr. des Prüflings/
Part-no. of DUT
zertifiziert seit/
accredited since
Status
KERPEN DATACOM MegaLine® G20 S/F D  E Cat.8.2

CPR-class Dca: LKD7KS80020xxxx;


CPR-class Cca: LKD7KS8C020xxxx;


CPR-classB2ca: LKD7KS8B020xxxx

14.09.2017 green
KERPEN DATACOM MegaLine® G12-150 S/F D  E Cat.7A
CPR-class Dca:
LKD7KS80001xxxx, LKD7KS80010xxxx,

CPR-class Cca:
LKD7KS8C001xxxx, LKD7KS8C010xxxx,

CPR-class B2ca:
LKD7KS8B010xxxx, LKD7KS8B001xxxx
01.09.2011 green
KERPEN DATACOM MegaLine® F10-130 S/F D  E Cat.7A
Industrial cables:
LKD7KS7005U0000;
LKD7KS7001U0000;
LKD7KS700890000;
LKD7KS701220000;
LKD7KS7002U0000;
CPR-class Dca:
LKD7KS700010000;
LKD7KS700020000;
CPR-class Cca:
LKD7KS7C0010000;
LKD7KS7C0020000;
CPR-class B2ca:
LKD7KS7B0010000;
LKD7KS7B0020000
01.10.2011 green
KERPEN DATACOM MegaLine® F10-125 S/F D  E Cat.7A
CPR-class Dca:
LKD7KS70253xxxx;


CPR-class Cca:
LKD7KS7C253xxxx;


CPR-class B2ca:
LKD7KS7B253xxxx
01.09.2011 green
KERPEN DATACOM MegaLine® F10-115 S/F D  E Cat.7A
Industrial cables:
7KS70121xxxx; 7KS70049xxxx;


CPR-class Dca:
LKD7KS70008xxxx; LKD7KS70009xxxx;


CPR-class Cca:
LKD7KS7C008xxxx; LKD7KS7C009xxxx;


CPR-class B2ca:
LKD7KS7B008xxxx; LKD7KS7B009xxxx
01.09.2011 green
KERPEN DATACOM MegaLine® F6-90 S/F D  E Cat.7
Outdoor cables:
LKD7KS70169xxxx;


CPR-class Dca:
LKD7KS70010xxxx; LKD7KS70011xxxx; LKD7KS70045xxxx; LKD7KS70046xxxx; LKD7KS70057xxxx; LKD7KS70063xxxx; LKD7KS70305xxxx; LKD7KS70308xxxx;


CPR-class Cca:
LKD7KS7C010xxxx; LKD7KS7C011xxxx; LKD7KS7C045xxxx; LKD7KS7C046xxxx; LKD7KS7C305xxxx;


CPR-class B2ca:
LKD7KS7B010xxxx; LKD7KS7B011xxxx; LKD7KS7B045xxxx; LKD7KS7B046xxxx
01.09.2011 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Patch 6EA-RJ45 D  E Cat.6 LKD9AA211xx0000
(1m-10m)
24.05.2012 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Patch 6AEA RJ45 D  E Cat.6A LKD9AA230xx0000 (1m-10m)
LKD9AA239xx0000 (0,5m-30m)
LKD9AA245370000 (3,5m)
LKD9AA245390000 (4,5m)
24.05.2012 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect100 jack RJ45 Cat.6A
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect100 plug Kat.7A
D  E Cat.6A LKD9A9023300000
LKD9A9020100000
08.10.2012 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect100 jack 4K7A
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect100 plug Kat.7A
D  E Cat.7A LKD9A9020300000
LKD9A9023300000
08.10.2012 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect 45 PRO Keystone Jack Cat.6A ISO/IEC D  E Cat.6A LKD9ZQ010000000
LKD9ZQ010000024
31.07.2017 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect45 Pro ELine jack D  E Cat.6A LKD9ZQ010050024 31.08.2022 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect 45 PRO Plus Keystone Jack Cat.6A ISO/IEC D  E Cat.6A LKD9ZQ010040024 31.01.2022 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Patch Industry 5D-RJ45 D  E Cat.5 LKD9AA70xxx0000 09.05.2022 red

 

LWL Produkte/
fiber products
Zert./
cert.
Level Art.Nr. des Prüflings/
Part-no. of DUT
zertifiziert seit/
accredited since
Status
KERPEN DATACOM Gigaline®
KL-U-DQ(ZN)BH - central loose tube
D  E  2 OS2
LKD8UC300Ty0000

OM4
LKD8UA700Ty0000
30.06.2017 green
KERPEN DATACOM Gigaline®
KL-U-DQ(ZN)BH - stranded loose tube
D  E  1 OS2
LKD8UC39T060000 (2x12)
LKD8UC39T080000 (4x12)
LKD8UC39T110000 (8x12)
LKD8UC39T130000 (12x12)

OM4
LKD8UA79T060000 (2x12)
LKD8UA79T080000 (4x12)
LKD8UA79T110000 (8x12)
LKD8UA79T130000 (12x12)
29.05.2017 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OS2 LCD/PC D  E  2 LCD/PC-LCD/PC: KDG117L2L2Pxxxx, LCD/PC-LCD/APC: KDG117L8L2Pxxxx,
LCD/PC-SCD/PC: KDG117L2S2Pxxxx, LCD/PC-SCD/APC: KDG117L2S8Pxxxx,
LCD/PC-LSH/APC: KDG117L2E7Pxxxx
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OS2 LCD/APC D  E  2 LCD/APC-LCD/APC: KDG117L8L8Pxxxx, LCD/APC-LCD/PC: KDG117L8L2Pxxxx,
LCD/APC-SCD/PC: KDG117L8S2Pxxxx, LCD/APC-SCD/APC: KDG117L8S8Pxxxx,
LCD/APC-LSH/APC: KDG117L8E7Pxxxx
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OS2 LCD Uniboot/PC D  E  2 KDG317L3L4Pxxxx 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OS2 LCD Uniboot/APC D  E  2 LCDUniboot/APC-LCDUniboot/APC: KDG317L3L3Pxxxx,
LCDUniboot/APC-LCDUniboot/PC: KDG317L3L4Pxxxx
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OS2 SCD/PC D  E  2 SCD/PC-SCD/PC: KDG117S2S2Pxxxx,
SCD/PC-LCD/PC: KDG117L2S2Pxxxx,
SCD/PC-LCD/APC: KDG117L8S2Pxxxx
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OS2 SCD/APC D  E  2 LSH/APC-SCD/PC: KDG117E7S2Pxxxx,
SCD/APC-SCD/APC: KDG117S8S8Pxxxx,
SCD/APC-LCD/PC: KDG117L2S8Pxxxx,
SCD/APC-LCD/APC: KDG117L8S8Pxxxx
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OS2 LSH/APC D  E  2 LSH/APC-LSH/APC: KDG117E7E7Pxxxx,
LSH/APC-LCD/PC: KDG117L2E7Pxxxx,
LSH/APC-LCD/APC: KDG117L8E7Pxxxx,
LSH/APC-SCD/PC: KDG117E7S2Pxxxx
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch MM SCD D  E  2 LCD-LCD: KDG11zL2L2Pxxxx,
LCD-SCD: KDG11zL2S2Pxxxx
z=3, 4, 5 (OM3, 4, 5), xxxx=Length in dm
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch MM SCD D  E  2 SCD-SCD: KDG11zS2S2Pxxxx,
LCD-SCD: KDG11zL2S2Pxxxx
z=3, 4, 5 (OM3, 4, 5), xxxx=Length in dm
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Pigtail OS2 LC PC D  E  2 KDZ207L100P0020 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Pigtail OS2 LC APC D  E  2 KDZ207L700P0020 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Pigtail OS2 SC PC D  E  2 KDZ207S100P0020 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Pigtail OS2 LSH/APC D  E  2 KDZ207E700P0020 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Pigtail MM LC D  E  2 KDZ20zL100P0020
z=3, 4, 5 (OM3, 4, 5), xxxx=Length in dm
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Trunk 12 OS2 LC/PC-LC/PC D  E  2 12F: KDT0K7L1L1Pxxxx,
24F: KDT0L7L1L1Pxxxx,
48F: KDT0N7L1L1Pxxxx,
96F: KDT0O7L1L1Pxxxx,
144F: KDT0P7L1L1Pxxxx
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Trunk OS2 LC/APC-LC/APC D  E  2

144F: KDT0P7L8L8Pxxxx, 12F: KDT0K7L8L8Pxxxx,
24F: KDT0L7L8L8Pxxxx, 4F: KDT0Q7L8L2Pxxxx,
48F: KDT0N7L8L8Pxxxx, 96F: KDT0O7L8L8Pxxxx

18.08.2015 green
Kerpen GigaLine® Trunk 12 OS2 SC/PC D  E  2 KDT0K7S2S2Pxxxx 18.08.2015 green
Kerpen GigaLine® Trunk OS2 LSH/APC-LSH/APC D  E  2 4F:
KDT027E7E7Pxxxx,
12F:
KDT057E7E7Pxxxx,
24F:
KDT077E7E7Pxxxx
18.08.2015 green
Kerpen GigaLine® Trunk MM LC-LC D  E  2

144F:
KDT0PzL2L2Pxxxx,
12F:
KDT0KzL2L2Pxxxx,
24F:
KDT0LzL2L2Pxxxx,
48F:
KDT0LzL2L2Pxxxx,
96F:
KDT0LzL2L2Pxxxx

18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Adapter OS2 LC duplex D  E   Duplex with flangue:
OM3: KDZ123L200P0000, OM4: KDZ124L200P0000, OM5: KDZ125L200P0000
OS2: KDZ127L800P0000, KDZ127L200P0000
Duplex without flangue:
OS2: KDZ157L800P0000, KDZ157L200P0000, OM3: KDZ153L200P0000,
OM4: KDZ154L200P0000, OM5: KDZ155L200P0000
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Adapter OS2 SC/PC duplex D  E   KDZ117E100P0000 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Adapter OS2 LSH/APC simplex D  E   OM3: KDZ123S200P0000, OM4: KDZ124S200P0000,
OM5: KDZ125S200P0000, OS2: KDZ127S200P0000,
OS2: KDZ127S800P0000
18.08.2015 green

 * DUT = device under test

 

Freigegeben/ approved
greens
Gesperrt/
blocked
reds

Login