GHMT Online

KERPEN DATACOM GmbH

 

Kerpenlogo
KERPEN DATACOM GmbH
Zweifaller Str. 275-287
D-52224 Stolberg
» www.kerpen-data.com
a_pvpmain.jpg

 

Kupfer Produkte/
copper products
Zert./
cert.
Standard Art.Nr. des Prüflings/
Part-no. of DUT
zertifiziert seit/
accredited since
Status
KERPEN DATACOM MegaLine® G20 S/F D  E Cat.8.2

CPR-class Dca: LKD7KS80020xxxx;


CPR-class Cca: LKD7KS8C020xxxx;


CPR-classB2ca: LKD7KS8B020xxxx

14.09.2017 green
KERPEN DATACOM MegaLine® G12-150 S/F D  E Cat.7A
CPR-class Dca:
LKD7KS80001xxxx, LKD7KS80010xxxx,

CPR-class Cca:
LKD7KS8C001xxxx, LKD7KS8C010xxxx,

CPR-class B2ca:
LKD7KS8B010xxxx, LKD7KS8B001xxxx
01.09.2011 green
KERPEN DATACOM MegaLine® F10-130 S/F D  E Cat.7A
Industrial cables:
LKD7KS7005U0000;
LKD7KS7001U0000;
LKD7KS700890000;
LKD7KS701220000;
LKD7KS7002U0000;
CPR-class Dca:
LKD7KS700010000;
LKD7KS700020000;
CPR-class Cca:
LKD7KS7C0010000;
LKD7KS7C0020000;
CPR-class B2ca:
LKD7KS7B0010000;
LKD7KS7B0020000
01.10.2011 green
KERPEN DATACOM MegaLine® F10-125 S/F D  E Cat.7A
CPR-class Dca:
LKD7KS70253xxxx;


CPR-class Cca:
LKD7KS7C253xxxx;


CPR-class B2ca:
LKD7KS7B253xxxx
01.09.2011 green
KERPEN DATACOM MegaLine® F10-115 S/F D  E Cat.7A
Industrial cables:
7KS70121xxxx; 7KS70049xxxx;


CPR-class Dca:
LKD7KS70008xxxx; LKD7KS70009xxxx;


CPR-class Cca:
LKD7KS7C008xxxx; LKD7KS7C009xxxx;


CPR-class B2ca:
LKD7KS7B008xxxx; LKD7KS7B009xxxx
01.09.2011 green
KERPEN DATACOM MegaLine® F6-90 S/F D  E Cat.7
Outdoor cables:
LKD7KS70169xxxx;


CPR-class Dca:
LKD7KS70010xxxx; LKD7KS70011xxxx; LKD7KS70045xxxx; LKD7KS70046xxxx; LKD7KS70057xxxx; LKD7KS70063xxxx; LKD7KS70305xxxx; LKD7KS70308xxxx;


CPR-class Cca:
LKD7KS7C010xxxx; LKD7KS7C011xxxx; LKD7KS7C045xxxx; LKD7KS7C046xxxx; LKD7KS7C305xxxx;


CPR-class B2ca:
LKD7KS7B010xxxx; LKD7KS7B011xxxx; LKD7KS7B045xxxx; LKD7KS7B046xxxx
01.09.2011 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Patch 6EA-RJ45 D  E Cat.6 LKD9AA211xx0000
(1m-10m)
24.05.2012 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Patch 6AEA RJ45 D  E Cat.6A LKD9AA230xx0000 (1m-10m)
LKD9AA239xx0000 (0,5m-30m)
LKD9AA245370000 (3,5m)
LKD9AA245390000 (4,5m)
24.05.2012 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Patch LED 6AEA RJ45 D  E Cat.6A LKD9A0902xx0000
LKD9A0903xx0000
24.05.2012 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Patch 6AEA-ARJ45-RJ45 D  E Cat.6A LKD9A0801xx0000
(1m-5m)
12.07.2013 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect 45 Cat.6A ISO D  E Cat.6A LKD9A50101000xx; LKD9A5010110000; LKD9A5020100000; LKD9A5020110000; LKD9A5050100000; LKD9A5050110000; LKD9A5032140000; LKD9A5032150000 02.10.2011 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect100 jack RJ45 Cat.6A
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect100 plug Kat.7A
D  E Cat.6A LKD9A9023300000
LKD9A9020100000
08.10.2012 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect100 jack 4K7A
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect100 plug Kat.7A
D  E Cat.7A LKD9A9020300000
LKD9A9023300000
08.10.2012 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect100 jack 8C7A
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect100 plug Kat.7A
D  E Cat.7A LKD9A9020200000
LKD9A9023300000
12.07.2013 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect 45 PRO Keystone Jack Cat.6A ISO/IEC D  E Cat.6A LKD9ZQ010000000
LKD9ZQ010000024
31.07.2017 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Connect 45 PRO Plus Keystone Jack Cat.6A ISO/IEC D  E Cat.6A LKD9ZQ010040024 31.01.2022 green
KERPEN DATACOM MegaLine® Patch Industry 5D-RJ45 D  E Cat.5 LKD9AA70xxx0000 09.05.2022 green

 

Direct Attach Copper (DAC) Cable Assemblies Zert./
cert.
Standard Art.Nr. des Prüflings/
Part-no. of DUT
zertifiziert seit/
accredited since
Status
LEONI SFP+ DAC AWG30 D  E DAC cable
assemblies
LKD9A2100010010; LKD9A2100010020; LKD9A2100010030; LKD9A2100070010; LKD9A2100070020; LKD9A2100070030 27.08.2020  
LEONI SFP+ DAC AWG26 D  E DAC cable
assemblies

 
LKD9A21B0010030; LKD9A2100010040; LKD9A2100010050; LKD9A21B0070030; LKD9A2100070040; LKD9A2100070050 27.08.2020  

 

LWL Produkte/
fiber products
Zert./
cert.
Level Art.Nr. des Prüflings/
Part-no. of DUT
zertifiziert seit/
accredited since
Status
Leoni Gigaline® KL-A-DQ(ZN)B2Y - central loose tube (OS2) D  E  2 LKD8AC300Ty0000 22.01.2018 green
KERPEN DATACOM Gigaline® KL-U-DQ(ZN)BH - central loose tube D  E  2 OS2
LKD8UC300Ty0000

OM4
LKD8UA700Ty0000
30.06.2017 green
Leoni Gigaline® KL-U-DQ(ZN)BH - stranded loose tube D  E  1 OS2
LKD8UC39T060000 (2x12)
LKD8UC39T080000 (4x12)
LKD8UC39T110000 (8x12)
LKD8UC39T130000 (12x12)

OM4
LKD8UA79T060000 (2x12)
LKD8UA79T080000 (4x12)
LKD8UA79T110000 (8x12)
LKD8UA79T130000 (12x12)
29.05.2017 green
Leoni Gigaline® KL-A-DQ(ZN)B2Y - stranded loose tube (OS2) D  E  1 LKD8AC30Txx0000 29.05.2017 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OS2 LCD/PC D  E  2 LKD9APy9766xxxx
LKD9APy9796xxxx
LKD9APy976Gxxxx
LKD9APy9762xxxx
LKD9APy976Jxxxx
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OS2 LCD/APC D  E  2 LKD9APy9799xxxx    
LKD9APy9796xxxx
LKD9APy979Gxxxx
LKD9APy979Jxxxx
LKD9APy9792xxxx
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OS2 LCD Uniboot/PC D  E  2 LKD9APy98NKxxxx 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OS2 LCD Uniboot/APC D  E  2 LKD9APy98NNxxxx
LKD9APy98NKxxxx
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OS2 SCD/PC D  E  2 LKD9APy979Gxxxx
LKD9APy976Gxxxx
LKD9APy97GGxxxx
LKD9APy97G2xxxx
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OS2 SCD/APC D  E  2 LKD9APy97JJxxxx
LKD9APy979Jxxxx
LKD9APy976Jxxxx
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OS2 LSH/APC D  E  2 LKD9APy97QQxxxx 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OM4 LCD D  E  2 LKD9APy9788xxxx
LKD9APy978Ixxxx
LKD9APy9781xxxx
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Patch OM4 SCD D  E  2 LKD9AP97IIxxxx 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Pigtail OS2 LC PC D  E  2 KCALP201 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Pigtail OS2 LC APC D  E  2 KCALP202 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Pigtail OS2 SC PC D  E  2 KCASP201 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Pigtail OS2 LSH/APC D  E  2 KCAHP201 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Pigtail OM4 LC D  E  2 KCALP204 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Trunk OS2 LC/PC-LC/PC D  E  2 LKD9Vxxx69N0000
LKD9Vxxx6660000
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Trunk OS2 LC/APC-LC/APC D  E  2

LKD9Vxxx65X0000
LKD9Vxxx65C0000
LKD9Vxxx6610000
LKD9Vxxx69N0000
LKD9Vxxx6620000
LKD9Vxxx6630000

18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Trunk 12 OS2 SC/PC D  E  2 LKD9Vxxx6670000 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Trunk OS2 LSH/APC D  E  2 LKD9Vxxx71N0000 18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Trunk OM4 LC-LC D  E  2

LKD9Vxxx6640000
LKD9Vxxx65B0000
LKD9Vxxx6680000
LKD9Vxxx6690000
LKD9Vxxx65W0000
LKD9Vxxx59F0000

18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Adapter OS2 LC duplex D  E   KCULDA02
(APC with flange, green),
KCULDA03
(PC with flange, blue),
KCULDA05
(APC without flange, green),
KCULDA06
(PC without flange, blue)
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Adapter OS2 SC/PC duplex D  E   KCUFDA02
(PC with flange, blue),
KCUFDA03
(APC with flange, green)
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Adapter OS2 LSH/APC simplex D  E   KCUFHA01
(APC with flange, green)
18.08.2015 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Adapter OM4 LC duplex D  E   KCULDA01,
KCULDA04
13.12.2019 green
KERPEN DATACOM GigaLine® Adapter OM4 SC duplex D  E   KCUFDA01 13.12.2019 green

 * DUT = device under test

 

Freigegeben/ approved
greens
Gesperrt/
blocked
reds

Login